Management Kontaktcenter Våra tjänster Media Om oss Kontakt

RungKonsulter Management

Vi arbetar med process- och verksamhetsutveckling för kommunikation och service till medborgarna på bästa sätt. Våra kunder är främst kommuner som vill förbättra medborgarkommunikationen, öka tillgängligheten och säkra kvaliteten inom en effektiv administration.

Vår styrka är gedigen kunskap om offentlig förvaltning, service och tjänster. Vi arbetar med beprövade metoder och modeller och månar om ett helhetstänk för kunder/personal/processer/IT. Vi har lång erfarenhet av förändrinsarbete och aktuella referenser.

Copyright 2010 Your Company